FAIL (the browser should render some flash content, not this).
#
# FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

 

 

 

 

...Vykdant sveikatos apsaugos reformą, Klaipėdos miesto savivaldybė 1999 m. gruodžio mėn 14 d. įkūrė Viešąją įstaigą - Klaipėdos psichikos sveikatos centrą (KPSC), kurio adresas Galinio Pylimo g. 3b, Klaipėda. Centras įkurtas buvusioje Žydų ligoninėje, kuri pastatyta 1896 m.

Centro misija teikti kokybiškas ir prieinamas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste.

Centro vizija
– nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą  bei siekti pacientų, darbuotojų, dalininkų, paslaugų užsakovų poreikių ir lūkesčių atitikimo.

Kokybės politika – teikti pacientams prieinamą, savalaikę, lygiateisišką, efektyvią, patikimą, saugią ir kokybišką psichikos sveikatos priežiūrą.

Kokybės politikos įgyvendinimo tikslai:

 • tobulinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą;
 • vykdyti sveikatos stiprinimo, ligų diagnostikos ir slaugos procesus, siekiant geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai;
 • sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • operatyviai valdyti pacientų ir kitų klientų skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti.

Vadovybė įsipareigoja:

 • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai būtų visiems suprantami, būtų diegiami visuose lygiuose ir jų būtų laikomasi;
 • sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką;
 • sudaryti personalui tokias darbo sąlygas, kad būtų pasiektas optimalus rezultatas, minimaliomis darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis;
 • sudaryti sąlygas personalui kelti kvalifikaciją, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius.


Klaipėdos psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:


 • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;

 • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;

 • Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;

 • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;

 • Kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje ir abilitacijoje;

 • Teikiama pirminio lygio pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (apdraustiems asmenims - nemokamai);

 • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
2013 © KPSC ::