FAIL (the browser should render some flash content, not this).
#
  FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

 

 

KLAIPĖDOS  KRAŠTO ALZHEIMERIO LIGOS KLUBAS „ATMENA“

...2007 m. lapkričio 23 d. grupė savanorių įkūrė Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubą „Atmena“. Pirmininku išrinkta viena iš klubo įkūrimo iniciatorių Klaipėdos psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja Raimonda Šoparienė.

...Klubas „Atmena“ yra savanoriškas Klaipėdos krašto gyventojų susivienijimas, jungiantis namų slaugytojus, medikus, socialinius darbuotojus bei kitus asmenis, besirūpinančius dementiškų ligonių  problemomis.


...Klubo veiklos tikslai ir uždaviniai yra padėti sergantiems demencijomis, jų šeimos nariams gyventi pilnavertį gyvenimą, aktyviai reikštis visuomenėje, siekti, kad sergantieji demencijomis ir jų artimieji gautų visapusišką informaciją apie ligą, jos diagnostikos ir gydymo būdus, kvalifikuotą medicinos pagalbą, gilinti visuomenės žinias apie Alzheimerio ligą ir kitas demencijas; organizuoti narių savitarpio pagalbą.


...Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius klubas „Atmena“ organizuoja sergančiųjų bei juos prižiūrinčių asmenų savipagalbos grupių užsiėmimus, organizuoja šventes, grupinius užsiėmimus su psichologais, lanko muziejus, nuolat ieško rėmėjų.

...Klubo nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kuriems yra sukakę 18 metų ir kurie pripažįsta klubo įstatus. Klubo buveinė yra Galinio Pylimo g. 3b, Klaipėda. Klubo susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį nuo 16 val. adresu Galinio Pylimo 3b.

...Klaipėdos krašto Alzheimerio ligos klubą „Atmena“ remia: VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras, VšĮ „Trys laipteliai", Klaipėdos dramos teatras ir UAB „Akrilanas".


KONTAKTAI:

Mobilusis telefonas: 8 616 71 876 

Elektroninis paštas:
klubasatmena@gmail.com2013 © KPSC ::